Návod, jak na internetu vydělávat 50 USD denně - alias odkaz NeoBux - 1.část

Práce

Práce je prodávána na trhu práce. Zaměstnanci práci poptávají, zaměstnavatelé ji nabízejí a platí za ni.

Pracovní poměr je smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jejím předmětem je činnost, kterou zaměstnanec vykoná a získá za ni předem stanovenou mzdu dle smlouvy.

V České republice je podle zákoníku práce ustanoveno, že hlavní pracovní poměr musí být uzavřen vždy v písemné formě. Může být uzavřen na dobu určitou či neurčitou.

Práce a pracovní poměr

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy a vzniká dnem, který byl určen jako den nástupu do zaměstnání.

Pracovní smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:

  • údaje o zaměstnanci
  • údaje o zaměstnavateli
  • druh vykonávané práce
  • místo vykonávané práce
  • den nástupu do práce

Bez těchto povinných údajů je smlouva neplatná. Ve smlouvě musí být dále doplněna výše mzdy, délka dovolené a pracovní doba. Je možno sjednat zkušební dobu v délce max. tří měsíců.

Pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel. Délka pracovní doby nesmí přesáhnout 40 hodin týdně a nesmí při pravidelném provozu přesáhnout 9 hodin. Pokud pracuje zaměstnanec v nepravidelném provozu, nesmí tato doba překročit 12 hodin. Nejdéle po 6 hodinách práce musí zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci 30 minutovou přestávku na jídlo. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby a neposkytuje se na začátku či na konci pracovní doby.

Jak lze pracovní poměr zrušit?

Zánik pracovního poměru se provádí v souladu se zákoníkem práce. Pracovní poměr může být tedy ukončen:

  • dohodou
  • výpovědí
  • okamžitým zrušením
  • ukončením ve zkušební lhůtě
  • uplynutím doby, pokud byl pracovní poměr sjednán pouze na dobu určitou

Další formy pracovního poměru:

Domácí práce - tip

Dohoda o provedení práce (DPP)

Uzavírá se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud rozsah práce nepřesahuje 300 hodin ročně. Z odměny nejsou prováděny srážky na sociální a zdravotní pojištění. Brigádník nemá nárok na nemocenskou a poměr zaniká provedením dohodnuté práce.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Uzavírá se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud je rozsah práce více než 100 hodin ročně, ale lze i při menším rozsahu. Je možno ji uzavřít na dobu neurčitou a musí být uzavřena pouze písemnou formou s uvedením mzdy. Výpovědní lhůta je stanovena na 15 dní. U DPČ se odvádějí srážky na sociální a zdravotní pojištění, pracovník má nárok na dovolenou i nemocenskou.

Práci lze hledat ve spolupráci s úřadem práce, který má pobočky po celé čr nebo individuálně na internetu, pomocí pracovních agentur či vyvěšených inzerátů. Také na tomto webu můžete najít skvělou práci, či spíš přivýdělek. Klikněte na banner nahoře na stránce a dozvíte se víc.Facebook   Twitter   Linkedin